MENNESKER, DYR, ORD, JORD OG TEATER

Vi, Simone Thiis og Thomas Storm, tok over småbruket Høytorp i Skiptvet sommeren 2022. Småbruket har hatt en historie som så mange andre småbruk i Norge; nedlagt som produktiv næring, hvor jorden er leid ut til en større nabogård, produksjonsbygningene forfalt og senere revet og et våningshus som er blitt brukt som vanlig enebolig siden 70-tallet.                                

Vi planlegger å bringe liv tilbake på Høytorp. Vi tror ikke på muligheten av alene å leve av gårdens 25 mål dyrkbare jord, samt 20 mål skog – men vi tror på å kombinere småskala grønnsaks og kjøttproduksjon med vårt andre kompetanseområde; teater, kulturproduksjon og kursvirksomhet. Vi ønsker å skape et sted hvor gården – med dyr og grønnsaker og skogen rundt – danner en inspirerende og livfull ramme rundt aktiviteter som; teaterproduksjon, forteller- eller skrivekurs, artist in residence samt kurser innenfor hagebruk, kortreist mat og naturen som spiskammer ... Vi finner det viktig og spennende å bidra til at det igjen blir liv på småbrukene. Matjorden, lokalsamfunnene og naturen trenger at vi re-definerer småbrukenes, historisk sett, viktige posisjon i Norge.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          

 

 

HØYTORP

HAGE

 

DYR

KUNST OG KULTUR