Thomas Storm

Energisk historieforteller. Du finner  ham i drivhuset eller på låven.  
Thomas Storm

Thomas Storm har som grunder-type i hele sitt voksenliv befunnet seg i grenseland mellom kunst/kultur – jordbruk – pedagogikk og sosialt engasjement. Disse forskjellige ingrediensene har opp igjennom vært «krysset» på forskjellige måter, dog alltid med et fokus på samarbeid og nytenking – med mennesker i sentrum. Thomas har tatt teaterutdannelse i Italia, grunnskole som lærer og økologisk gartner, studert prosjektledelse og coaching på BI og konflikthåndtering på Norsk Gestaltinstitutt. Med dette som bakteppe har han ledet et teaterkompani i 12 år, drevet teaterskole, bygget et kulturhus i en liten bygd i Danmark, drevet med frivillig flyktningarbeid på Nesodden, jobbet på internatskole og startet andelshage på Nesodden med grønnsaker og griser.

De siste årene har Thomas intensivert på to områder; jordbruk/mat og prosesser med ungdom hvor temaer som livsmestring, mangfold, integrasjon har stått i sentrum. Storytelling og Forumteater (Theatre for living) har vært foretrukne metodikk.