Lucia

Den minste sauen vår 
Lucia

Lucia er liten og forsiktig og kom inn i flokken desember 2023. Hun klatrer ofte opp på de andre for å få mat så veldig forsiktig er hun ikke